VV ŠSZK rozhodl o ukončení soutěží družstev řízených ŠSZK 2019/2020 za těchto podmínek:

Ty soutěže družstev ŠSZK 2019/2020, které nejsou dohrány, se již dohrávat nebudou a pořadí po 9. kole je konečné.

Všichni vítězové soutěží mají právo na postup do vyšší soutěže. V případě vítěze ZKP postup závisí na osudu ligových soutěží řízených ŠSČR.

VV ŠSZK ruší přílohu č.1 Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSZK 2019/2020 o postupech a sestupech.

VV ŠSZK rozhodl pro soutěže družstev řízené ŠSZK 2019/2020 upravit pravidla ohledně čl. 3.4.2 a 3.4.3 Soutěžního řádu ŠSČR následovně:

Do nižších soutěží sestupují ty týmy z posledních míst, které neměly již ani teoretickou šanci na záchranu. V případě, že týmy na posledním místě měly ještě šanci na záchranu, stávají se náhradníky (tyto týmy budou jako náhradníci upřednostněny před týmy, které skončily na 2. místech nižších soutěží) pro případ, že vítězové nižší soutěže odmítnou postup, resp. pro případ nepřihlášení některého z oprávněných týmů do soutěže.

Přesné pořadí náhradníků bude stanoveno v rozpisu soutěží ŠSZK pro sezónu 2020/2021

Pro nás to znamená že Boršice B a Boršice C dohrály. Překvapivě se nakonec nebude dohrávat ani Krajský přebor mládeže.